SELECT MENU

TS. Mai Thị Quỳnh Lan

  • TS. Mai Thị Quỳnh Lan
  • Đại học Queensland, Úc

Đặt lịch tư vấn

Cô Mai Thị Quỳnh Lan (tiến sỹ chuyên ngành Nghiên cứu xã hội học về giáo dục, Đại học Queensland, Úc, học bổng toàn phần của Chính phủ Việt Nam). Trưởng phòng Nghiên cứu và Quản lý Đảm bảo Chất lượng, Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

TS Lan có hơn 13 năm làm việc trong lĩnh vực xây dựng quy trình, tiêu chuẩn và kiểm định chất lượng các chương trình giáo dục, đặc biệt là các chương trình giảng dạy ngoại ngữ. Cô cũng có nhiều nghiên cứu đã được công bố, một đầu sách được nhà xuất bản LAP Lambert Academic Publishing xuất bản và chủ trì một chương trong cuốn sách mới nhất về “Quốc tế hóa Giáo dục Đại học Việt Nam” (“Internationalisation in Vietnamese Higher Education”) do Springer International Publishing AG xuất bản, 2018.

FORM ĐĂNG KÝ TƯ VẤN CHI TIẾT

Không phải khóa học nào cũng tốt cho tất cả mọi người, mà là sự phù hợp. Để đảm lợi ích tốt nhất cho bạn, vui lòng cho chúng tôi biết thông tin chi tiết hơn, chắc chắn sẽ giúp bạn dù bạn đăng ký học hay không!