SELECT MENU

TS. Tôn Quang Cường

  • TS. Tôn Quang Cường
  • Đại học Sư phạm Tổng hợp Voronez

Đặt lịch tư vấn

TS. Tôn Quang Cường, Trưởng khoa Công nghệ Giáo dục, Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội. Thầy Cường là một trong những chuyên gia có chứng chỉ đào tạo giảng viên Cambridge đầu tiên ở Việt Nam.

TS Cường tốt nghiệp Tiến sỹ ngành giáo dục học của Đại học Sư phạm Tổng hợp Voronez (Liên bang Nga) và có nhiều chứng chỉ giảng dạy quốc tế với Cambridge Education International và nhiều đại học quốc tế. Ông cũng là chuyên gia tích cực cổ súy và chủ trì xây dựng chương trình đào tạo giáo viên thế hệ mới, trang bị cho sinh viên Đại học Sư phạm nhiều phương pháp sư phạm hiện đại như dạy học dựa trên giải quyết vấn đề, dạy học khám phá, dạy học hợp tác, dạy học trải nghiệm; áp dụng đánh giá theo rubric trong dạy học. TS Cường cũng là người xây dựng “Chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ Dạy học Toán và các môn Khoa học Tự nhiên cấp THCS bằng tiếng Anh” mà Đại học Giáo dục bắt đầu triển khai từ 2018.

FORM ĐĂNG KÝ TƯ VẤN CHI TIẾT

Không phải khóa học nào cũng tốt cho tất cả mọi người, mà là sự phù hợp. Để đảm lợi ích tốt nhất cho bạn, vui lòng cho chúng tôi biết thông tin chi tiết hơn, chắc chắn sẽ giúp bạn dù bạn đăng ký học hay không!