SELECT MENU

Scholarship program by MCI for Vietnamese students

College Scout partners with Maine Central Institute (MCI) on several program, including offering a STEM teacher development program, comprising online modules and 1-month summer immersion program for teachers to improve their competence in teaching project-based Science in international curricula. Learn more about MCI and the partnership program wit College Scout here

FORM ĐĂNG KÝ TƯ VẤN CHI TIẾT

Không phải khóa học nào cũng tốt cho tất cả mọi người, mà là sự phù hợp. Để đảm lợi ích tốt nhất cho bạn, vui lòng cho chúng tôi biết thông tin chi tiết hơn, chắc chắn sẽ giúp bạn dù bạn đăng ký học hay không!